0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy phay đứng
Máy phay đứng XL5036
Máy phay đứng XL5036
Máy phay đứng MF1-1/2VS 5KV
Máy phay đứng MF1-1/2VS 5KV
Máy phay đứng FV 321M
Máy phay đứng FV 321M
Máy phay đứng PK-1½GRM-KB PK-FV3
Máy phay đứng PK-1½GRM-KB PK-FV3
Máy phay đứng X6323
Máy phay đứng X6323
Máy phay đứng PMB-S300A PMB-VS300A
Máy phay đứng PMB-S300A PMB-VS300A
Máy phay đứng X5032A
Máy phay đứng X5032A
Máy phay đứng PBM-VST1200
Máy phay đứng PBM-VST1200