0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy xọc răng
Máy xọc răng YK5180
Máy xọc răng YK5180
Máy xọc răng GSP-250
Máy xọc răng GSP-250