0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy cắt vát mép ống
MÁY VÁT MÉP
MÁY VÁT MÉP
MÁY VÁT MÉP
MÁY VÁT MÉP
MÁY VÁT MÉP
MÁY VÁT MÉP