0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Tuyển Dụng
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH, TRỢ LÝ KINH DOANH, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NĂM 2021
Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh, Trợ Lý Kinh Doanh, Nhân Viên Bán Hàng Thiết Bị Công Nghiệp năm 2021 làm việc tại Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CƠ KHÍ – CƠ ĐIỆN TỬ NĂM 2021
Tuyển Dụng Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí – Cơ Điện Tử năm 2021 làm việc tại Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
TUYỂN KẾ TOÁN, KẾ TOÁN TỔNG HỢP NĂM 2021
Tuyển Dụng Hành Chính Kế Toán năm 2021 làm việc tại Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội