0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy bào, xọc, doa, chuốt
MÁY DOA DI ĐỘNG MLB610 (1,5 - 24 ")
MÁY DOA DI ĐỘNG MLB610 (1,5 - 24 ")
Máy chuốt TH-3x600, TH-5x1000, TH-7.5X1300
Máy chuốt TH-3x600, TH-5x1000, TH-7.5X1300
Máy bào B635, serial B60
Máy bào B635, serial B60
Máy xoc SL200, SL320
Máy xoc SL200, SL320
Máy doa ngang TPX611B
Máy doa ngang TPX611B
Máy xoc SSM-125K1, SSM-200K, SSM-300K
Máy xoc SSM-125K1, SSM-200K, SSM-300K
Máy bào SS-24D, SS-36D, SS-51C
Máy bào SS-24D, SS-36D, SS-51C
Máy bào L-350E, L-600E, L-750E
Máy bào L-350E, L-600E, L-750E
Máy xoc ST-170, ST-350, ST-450, ST-520
Máy xoc ST-170, ST-350, ST-450, ST-520
Máy doa ngang IR600
Máy doa ngang IR600
Máy doa ngang HB130
Máy doa ngang HB130
Máy xọc 500, 630
Máy xọc 500, 630
Máy doa đứng BC10A, BC16A, BC20B
Máy doa đứng BC10A, BC16A, BC20B