0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy mài
Máy Mài Lỗ 3K229A
Máy Mài Lỗ 3K229A
Máy Mài Lỗ MB215A
Máy Mài Lỗ MB215A
Máy Mài lỗ  sâu2M2125
Máy Mài lỗ sâu2M2125
Máy Mài lỗ  sâu2M2125
Máy Mài lỗ sâu2M2125
Máy Mài ổ ren SG7103
Máy Mài ổ ren SG7103
Máy Mài Phẳng  M7130D- H  SMTW
Máy Mài Phẳng M7130D- H SMTW
Máy mài tròn GU-32x60S
Máy mài tròn GU-32x60S
Máy mài tròn MA1320
Máy mài tròn MA1320
Máy Mài vô tâm PC-14S
Máy Mài vô tâm PC-14S
Máy mài ren 200x750
Máy mài ren 200x750
Máy Mài Phẳng  HZ7132H
Máy Mài Phẳng HZ7132H
Máy Mài Phẳng  PSG-CS3060
Máy Mài Phẳng PSG-CS3060
Máy mài tròn SU-2040
Máy mài tròn SU-2040
Máy Mài trục khuỷu CG260-1500
Máy Mài trục khuỷu CG260-1500
Máy mài tròn RU 2000 CNC
Máy mài tròn RU 2000 CNC
Máy mài trục khuỷu (máy mài trục cơ) REX 1800
Máy mài trục khuỷu (máy mài trục cơ) REX 1800
Máy mài tròn G35-55
Máy mài tròn G35-55
Máy Mài Dây Đai 524 KEF
Máy Mài Dây Đai 524 KEF
Máy Mài 2 Đá M3030
Máy Mài 2 Đá M3030
Máy Mài Dao Cụ 5 TRỤC ETG
Máy Mài Dao Cụ 5 TRỤC ETG
Máy Mài Dao Cụ CT-305
Máy Mài Dao Cụ CT-305
Máy Mài Dao Cụ J-40
Máy Mài Dao Cụ J-40
Máy Mài  trục cam M8312
Máy Mài trục cam M8312
Máy Mài Đứng Dạng Bàn Xoay M7450
Máy Mài Đứng Dạng Bàn Xoay M7450
Máy Mài Xoa 3E756
Máy Mài Xoa 3E756