0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy tiện CNC
Máy tiện cỡ nhỏ CNC PLG-42
Máy tiện cỡ nhỏ CNC PLG-42
Máy tiện tự động XP12
Máy tiện tự động XP12
Máy tiện CNC mini-88
Máy tiện CNC mini-88
Máy Tiện CNC AJSB 200
Máy Tiện CNC AJSB 200
Máy Tiện CNC LT-350
Máy Tiện CNC LT-350
Máy Tiện CNC FCL-20
Máy Tiện CNC FCL-20
Máy Tiện CNC GT-300A
Máy Tiện CNC GT-300A
Máy Tiện  CNC LT-05M
Máy Tiện CNC LT-05M
Máy Tiện  CNC UT-200
Máy Tiện CNC UT-200
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng VL-46
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng VL-46
Máy Tiện CNC CKE6130i
Máy Tiện CNC CKE6130i
Máy Tiện CNC AC-1840
Máy Tiện CNC AC-1840
Máy Tiện  CNC SE-320
Máy Tiện CNC SE-320
Máy Tiện CNC CK6132
Máy Tiện CNC CK6132
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng TG20/2500
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng TG20/2500
Máy Tiện  MASTURN 54
Máy Tiện MASTURN 54