0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy tiện CNC băng nghiêng
Máy Tiện CNC AJSB 200
Máy Tiện CNC AJSB 200
Máy Tiện CNC LT-350
Máy Tiện CNC LT-350
Máy Tiện CNC FCL-20
Máy Tiện CNC FCL-20
Máy Tiện CNC GT-300A
Máy Tiện CNC GT-300A
Máy Tiện  CNC LT-05M
Máy Tiện CNC LT-05M
Máy Tiện  CNC UT-200
Máy Tiện CNC UT-200