0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy tiện CNC băng phẳng
Máy Tiện CNC CKE6130i
Máy Tiện CNC CKE6130i
Máy Tiện CNC AC-1840
Máy Tiện CNC AC-1840
Máy Tiện  CNC SE-320
Máy Tiện CNC SE-320
Máy Tiện CNC CK6132
Máy Tiện CNC CK6132
Máy Tiện  MASTURN 54
Máy Tiện MASTURN 54