0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy khoan
Máy taro tự động kiểu vít me T-140
Máy taro tự động kiểu vít me T-140
Máy khoan bàn ZQ4113
Máy khoan bàn ZQ4113
Máy khoan đế từ VD30, VD60, VD100
Máy khoan đế từ VD30, VD60, VD100
Máy khoan đứng Z5030A
Máy khoan đứng Z5030A
Máy khoan lỗ sâu nhiều trục GD-4S-1000
Máy khoan lỗ sâu nhiều trục GD-4S-1000
Máy khoan cần Z3032x10/1
Máy khoan cần Z3032x10/1
Máy khoan nhiều đầu Z5625.4C
Máy khoan nhiều đầu Z5625.4C
Máy khoan cần điều khiển số  FRD-1600NC
Máy khoan cần điều khiển số FRD-1600NC
Máy khoan lỗ sâu XE-500 (CNC), XE-1000 (CNC)
Máy khoan lỗ sâu XE-500 (CNC), XE-1000 (CNC)
Máy khoan bàn ZTMD-340, ZTMD-350, ZTMD-420
Máy khoan bàn ZTMD-340, ZTMD-350, ZTMD-420
Máy khoan bàn AZ-34, AZ-40
Máy khoan bàn AZ-34, AZ-40
Máy khoan đứng B45, B55
Máy khoan đứng B45, B55
Máy khoan lỗ sâu kích thước dài GD-3000S, GD-6000S, GD-10000S
Máy khoan lỗ sâu kích thước dài GD-3000S, GD-6000S, GD-10000S
Máy khoan nhiều đầu BP
Máy khoan nhiều đầu BP
Máy khoan phay BF-35
Máy khoan phay BF-35
Máy khoan lỗ sâu tầm trung 1 trục GD-600, GH-1200, GH-1500
Máy khoan lỗ sâu tầm trung 1 trục GD-600, GH-1200, GH-1500
Máy khoan đứng Z5040VF
Máy khoan đứng Z5040VF
Máy khoan bàn độ chính xác cao UMD-30SF, UMD-32D
Máy khoan bàn độ chính xác cao UMD-30SF, UMD-32D
Máy khoan cần FRD-1700H
Máy khoan cần FRD-1700H