0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy khoan nhiều đầu
Máy khoan nhiều đầu Z5625.4C
Máy khoan nhiều đầu Z5625.4C
Máy khoan nhiều đầu BP
Máy khoan nhiều đầu BP