0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy khoan cần
Máy khoan cần Z3032x10/1
Máy khoan cần Z3032x10/1
Máy khoan cần điều khiển số  FRD-1600NC
Máy khoan cần điều khiển số FRD-1600NC
Máy khoan cần FRD-1700H
Máy khoan cần FRD-1700H