0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy khoan đứng
Máy khoan đứng Z5030A
Máy khoan đứng Z5030A
Máy khoan đứng B45, B55
Máy khoan đứng B45, B55
Máy khoan đứng Z5040VF
Máy khoan đứng Z5040VF