0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy tiện CNC kiểu đứng
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng VL-46
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng VL-46
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng TG20/2500
Máy Tiện CNC Kiểu Đứng TG20/2500