0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy phay
Máy phay vạn năng X6132A
Máy phay vạn năng X6132A
Máy phay đứng XL5036
Máy phay đứng XL5036
Máy phay ngang X6036
Máy phay ngang X6036
Máy phay 2 mặt  ZH1x40W­­­232
Máy phay 2 mặt ZH1x40W­­­232
Máy khỏa mặt khoan tâm LC-700HS
Máy khỏa mặt khoan tâm LC-700HS
Máy phay ngang X6132
Máy phay ngang X6132
Máy phay đứng MF1-1/2VS 5KV
Máy phay đứng MF1-1/2VS 5KV
Máy phay vạn năng UM-15A
Máy phay vạn năng UM-15A
Máy phay vạn năng FU251M
Máy phay vạn năng FU251M
Máy phay ngang UM-1
Máy phay ngang UM-1
Máy phay đứng FV 321M
Máy phay đứng FV 321M
Máy phay vạn năng X6232B
Máy phay vạn năng X6232B
Máy phay rãnh then 2220
Máy phay rãnh then 2220
Máy phay dao cụ X8126B
Máy phay dao cụ X8126B
Máy phay vạn năng HU-300
Máy phay vạn năng HU-300
Máy phay đứng PK-1½GRM-KB PK-FV3
Máy phay đứng PK-1½GRM-KB PK-FV3
Máy phay đứng X6323
Máy phay đứng X6323
Máy phay vạn năng FU 152
Máy phay vạn năng FU 152
Máy phay vạn năng TC-2HA
Máy phay vạn năng TC-2HA
Máy phay đứng PMB-S300A PMB-VS300A
Máy phay đứng PMB-S300A PMB-VS300A
Máy phay vạn năng FGU32
Máy phay vạn năng FGU32
Máy phay đứng X5032A
Máy phay đứng X5032A
Máy phay vạn năng UM-15A
Máy phay vạn năng UM-15A
Máy phay đứng PBM-VST1200
Máy phay đứng PBM-VST1200