0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy gia công răng
Máy cà răng Y4232CNC2
Máy cà răng Y4232CNC2
Máy chuốt đứng L5110B
Máy chuốt đứng L5110B
Máy mài răng YK7163
Máy mài răng YK7163
Máy xọc răng YK5180
Máy xọc răng YK5180
Máy phay lăn răng Y3150
Máy phay lăn răng Y3150
Máy phay lăn răng GHO -200, GHO -350
Máy phay lăn răng GHO -200, GHO -350
Máy xọc răng GSP-250
Máy xọc răng GSP-250
Máy mài bánh răng nằm ngang LFG-3540
Máy mài bánh răng nằm ngang LFG-3540
Máy chuốt đứng TH-7.5X1300
Máy chuốt đứng TH-7.5X1300
Máy cà răng GSV-320
Máy cà răng GSV-320
Máy phay lăn răng 53P32F6, 53P50F6,
Máy phay lăn răng 53P32F6, 53P50F6,
Máy phay lăn răng Y3120K
Máy phay lăn răng Y3120K
Máy mài bánh răng dạng đứng LFG-8040
Máy mài bánh răng dạng đứng LFG-8040