0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm gia công đứng
Trung tâm gia công đứng FB-1600
Trung tâm gia công đứng FB-1600
Trung tâm gia công đứng MV-66A
Trung tâm gia công đứng MV-66A
Trung tâm gia công đứng QV-127
Trung tâm gia công đứng QV-127
Trung tâm gia công đứng SMV-650
Trung tâm gia công đứng SMV-650
Trung tâm gia công đứng VU50A
Trung tâm gia công đứng VU50A
Trung tâm gia công đứng CV
Trung tâm gia công đứng CV
Trung tâm gia công đứng FV-56A
Trung tâm gia công đứng FV-56A
Trung tâm gia công đứng EV-1020
Trung tâm gia công đứng EV-1020