0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm gia công khoan, taro
Trung tâm gia công Khoan TV-450
Trung tâm gia công Khoan TV-450