0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm gia công ngang
Trung tâm gia công Ngang FH500R
Trung tâm gia công Ngang FH500R
Trung tâm gia công Ngang H500B
Trung tâm gia công Ngang H500B
Trung tâm gia công Ngang LH500A
Trung tâm gia công Ngang LH500A
Trung tâm gia công NGANG MH500A
Trung tâm gia công NGANG MH500A