0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy doa đứng
MÁY DOA ĐỨNG
MÁY DOA ĐỨNG
MÁY DOA PHAY ĐỘNG CƠ ÔTÔ
MÁY DOA PHAY ĐỘNG CƠ ÔTÔ