0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy mài phẳng
MÁY MÀI MẶT PHẲNG VÀ PHAY
MÁY MÀI MẶT PHẲNG VÀ PHAY
MÁY MÀI PHẲNG
MÁY MÀI PHẲNG