0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Thiết bị kiểm tra độ kín mặt máy
KIỂM TRA ĐỘ KÍN CỦA MẶT MÁY
KIỂM TRA ĐỘ KÍN CỦA MẶT MÁY