0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Thước hiển thị số Jenix
Màn hình hiển thị
Màn hình hiển thị
Thanh thước quang
Thanh thước quang