0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy bào
Máy bào B635, serial B60
Máy bào B635, serial B60
Máy bào SS-24D, SS-36D, SS-51C
Máy bào SS-24D, SS-36D, SS-51C
Máy bào L-350E, L-600E, L-750E
Máy bào L-350E, L-600E, L-750E