0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy xọc
Máy xoc SL200, SL320
Máy xoc SL200, SL320
Máy xoc SSM-125K1, SSM-200K, SSM-300K
Máy xoc SSM-125K1, SSM-200K, SSM-300K
Máy xọc 500, 630
Máy xọc 500, 630
Máy xoc ST-170, ST-350, ST-450, ST-520
Máy xoc ST-170, ST-350, ST-450, ST-520