0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Máy chuốt
Máy chuốt TH-3x600, TH-5x1000, TH-7.5X1300
Máy chuốt TH-3x600, TH-5x1000, TH-7.5X1300