0948.966.655   84.24.62657911
Số 118, Đường Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Trung tâm gia công
Trung tâm gia công Khoan TV-450
Trung tâm gia công Khoan TV-450
Trung tâm gia công 5 trục Dạng ngang HU50
Trung tâm gia công 5 trục Dạng ngang HU50
Trung tâm gia công 5 trục Dạng đứng đầu xoay BX300A
Trung tâm gia công 5 trục Dạng đứng đầu xoay BX300A
Trung tâm gia công  5 trục Dạng đứng Vertex550
Trung tâm gia công 5 trục Dạng đứng Vertex550
Trung tâm gia công 5 trục Dạng đứng bàn xoay AX320
Trung tâm gia công 5 trục Dạng đứng bàn xoay AX320
Trung tâm gia công Dạng Cổng DCV 2012A
Trung tâm gia công Dạng Cổng DCV 2012A
Trung tâm gia công Dạng Cổng DV1417
Trung tâm gia công Dạng Cổng DV1417
Trung tâm gia công đứng FB-1600
Trung tâm gia công đứng FB-1600
Trung tâm gia công đứng MV-66A
Trung tâm gia công đứng MV-66A
Trung tâm gia công đứng QV-127
Trung tâm gia công đứng QV-127
Trung tâm gia công đứng SMV-650
Trung tâm gia công đứng SMV-650
Trung tâm gia công đứng VU50A
Trung tâm gia công đứng VU50A
Trung tâm gia công Ngang FH500R
Trung tâm gia công Ngang FH500R
Trung tâm gia công Ngang H500B
Trung tâm gia công Ngang H500B
Trung tâm gia công Ngang LH500A
Trung tâm gia công Ngang LH500A
Trung tâm gia công NGANG MH500A
Trung tâm gia công NGANG MH500A
Trung tâm gia công đứng CV
Trung tâm gia công đứng CV
Trung tâm gia công đứng FV-56A
Trung tâm gia công đứng FV-56A
Trung tâm gia công đứng EV-1020
Trung tâm gia công đứng EV-1020
Trung tâm gia công 5 trục Dạng đứng GTX-125
Trung tâm gia công 5 trục Dạng đứng GTX-125